Tornion kotiseutuseura

Tervetuloa Tornion kotiseutuseura ry:n kotisivuille. Kotiseutuseuran alkujuuret ovat vuodessa 1914 ja se on Lapin vanhin kotiseutuyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1998 kun Tornion museo- ja kotiseutuyhdistys ja Alatornion pitäjäseura yhdistyivät.Yhdistyksen toiminnasta löydät tietoja oheisista linkeistä. Voit myös liittyä jäseneksi tästä linkistä.

Ajantasalla olevat kotisivut löydät osoitteesta: http://kotiseudut.fi/tornionkotiseutuseura

Tervetuloa!

Yleistä

Kotiseutuseuran alkujuuret ovat Lapin ja Peräpohjolan kotiseutuyhdistyksessä, joka perustettiin Torniossa 1.6.1914. Yhdistyksen tarkoituksena oli harjoittaa laaja-alaista kotiseuduntutkimusta. Peräpohjolan ja Lapin maakuntamuseon hoito nousi pian keskeiselle sijalle. Yhdistys sai vuonna 1922 käyttöönsä Venäjän armeijalta jääneen ortodoksisen varuskuntakirkon, joka avattiin antiikin temppeliin hahmoon muutettuna museoksi 1929. Museo toimi rakennuksessa vuoteen 1956, jolloin rakennus jouduttiin lyseon laajennustöiden vuoksi siirtämään pois alkuperäiseltä paikaltaan. Vuonna 1962 valmistui arkkitehti Jouko Ylihannun suunnittelema punatiilinen museorakennus Tornion keskustaan. Tornion kaupunki vastasi kiinteistön kustannuksista ja yhdistys muusta toiminnasta. Vuonna 1975 Tornion museo- ja kotiseutuyhdistys ry (uusi nimi 1963) luovutti Tornionlaakson museon Tornion kaupungille. (www.tornio.fi/museo).

Alatornion pitäjäseura perustettiin Alatornion kunnantalolla pidetyssä kokouksessa 3.1.1955. Se otti tavoitteekseen Alatornio-kirjan aikaansaamisen, pitäjäjuhlien järjestämisen ja museon perustamisen.

Museohanke toteutui siten, että yhdistys sai vuonna 1959 haltuunsa manttaalikunnalta lainajyvämakasiinin. Myöhemmin Alatornion seurakunta lahjoitti pitäjäseuralle makasiinia ympäröivän maa-alueen. Museo avattiin yleisölle 1964. Alatornion pitäjämuseo on ollut korjaustöiden vuoksi suljettuna v.2013-14, mutta se on tarkoitus avata uudelleen kesällä 2015.

Tornion museo- ja kotiseutuyhdistys ja Alatornion pitäjäseura yhdistyivät 31.3.1998 Tornion kotiseutuseuraksi. Alueella oli vuonna 1973 solmittu Tornion, Alatornion ja Karungin välinen kuntaliitos ja yhdistysten johto näki yhdistymisen tarpeelliseksi myös kotiseututyön saralla.

Yhdistyksen toimintaperiaatteet

Tornion kotiseutuseura ry:n tavoitteena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Yhdistys pyrkii ihmisten viihtyvyyden parantamiseen mm. kiinnittämällä huomiota hyvään ja kerrokselliseen elinympäristöön. Keskeistä on kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Yhdistys pyrkii lisäämään tietoutta kotiseudusta ja ylläpitämään ja vahvistamaan kotiseutuhenkeä.

Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat museotoiminnan harjoittaminen sekä kulttuuri- ja luentotilaisuuksien järjestäminen. Suosittuja ovat yhdistyksen järjestämät opinto- ja kulttuurimatkat.

Tornion kotiseutuseura toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, Lapin liiton, Tornion kaupungin, Tornionlaakson maakuntamuseon sekä alueensa muiden kotiseutuyhdistysten kanssa.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 140 jäsentä, puheenjohtajana toimii Henri Nordberg (henri.nordberg(at)gmail.com) ja sihteerinä Juha Sadinmaa (juha.sadinmaa(at)pp.inet.fi).